HODL accelererar bolag!

HODL ("HODL") avser att förvärva ett europeiskt onoterat tillväxtbolag!

För målbolag och dess ägare erbjuder vi ett attraktivt erbjudande för att nå ut bredare och skala upp via en börsnotering. Målbolaget kan påbörja en ny expansionsfas i företagsbyggandet tillsammans med en kunnig och långsiktig ägare i HODL.

För investerare erbjuder vi en möjlighet att få ta del av värdeskapandet genom att HODLs erfarna team genomför en investering i ett onoterat bolag som börsnoteras.