Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i HODL utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen samt Regelverk för emittenter utfärdat av Spotlight Stock Market.

Senaste dokumentationen från HODL SPAC Europe AB

ÅR 2021 & Revisionsberättelse (klicka på länk)

HODL Fullmakt (klicka på länk)

HODL Kallelse (klicka på länk)