Ledning, styrelse & rådgivare

Michaela Berglund

Styrelseordförande

Vahid Toosi

VD & Grundare

Sebastian Hjorth

CFO

Peter Sigfrid

Grundare & Styrelsemedlem

Johan Kjell

Grundare & Styrelsemedlem

Christoffer De Geer

Styrelsemedlem

Ivan Liljeqvist

Advisor

Stefan Rust

Advisor

Michaela Berglund – styrelseordförande

Utbildning: Ekonomi och Marknadsföring vid Uppsala Universitet

Michaela Berglund är en aktiv investerare, styrelseledamot och företagsledare, med en lång erfarenhet från olika industrier och marknader. Hon är bland annat vd för Feminvest och har haft ledande positioner inom kommunikation och IR för flertalet företag i tillväxtfas. De senaste åren har hon primärt arbetat inom teknik och finans.


Övriga uppdrag

Ledande befattningshavare och styrelseledamot i The Future is Female AB, Ledande befattningshavare Terranet AB, Styrelseledamot i Small Talk Ab, Mikrofonden Sverige ekonomisk förening och M Berglund Invest.

Innehav i HODL: 130 000 aktier.

Christoffer de Geer – styrelseledamot

Utbildning:

Christoffer är ansvarig för produkter och digitala tillgångar på Goobit Group AB (Head of Group Product & Digital Asset Portfolio Management). Han har många års erfarenhet inom blockchainindustrin och är författare till två böcker om blockkedjeteknologin.

Övriga uppdrag

Goobit Group AB, Portföljansvarig för produkter och digitala tillgångar (Head of Group Product & Digital Asset Portfolio Management). Styrelseledamot i Various Ventures AB, Crypto 21 AB, Blackriver Energy AB.

Innehav i HODL: 300 000 aktier.

Johan Kjell – styrelseledamot

Utbildning: MSc, Ekonomprogrammet, Lunds Universitet

Johan Kjell har sedan 2007 arbetat med rådgivning och investeringar. Han var tidigare ansvarig för förvärv (Head of M&A) på If Skadeförsäkringar och arbetade utöver förvärv med skuldfinansiering (Debt Capital Markets, DCM) och etablering på nya marknader. Dessförinnan arbetade Kjell på Alfred Berg ABN AMRO med med företagsfinansiering (corporate finance), förvärv och fusioner (M&A) och börsintroduktioner (IPOs).

Övriga uppdrag

Styrelseuppdrag i Expassum-koncernen, C2 Safety-koncernen

Innehav i HODL: 1 073 667 aktier

Peter Sigfrid – styrelseledamot

Utbildning: Jur Kand, Lunds Universitet, MSc in Law and Accounting, London School of Economics.

Peter Sigfrid arbetar sedan hösten 2020 som rådgivare och investerare. Han var tidigare investeringsansvarig (Investment Manager) på Industrivärden med bolagsansvar för bl.a. Sandvik, ICA-Gruppen, Handelsbanken och Skanska. Dessförinnan har han arbetat på Advokatfirman Vinge med bolagstransaktioner och bolagsstyrning samt på Alfred Berg ABN AMRO med bolagsfinansiering (corporate finance), förvärv och fusioner (M&A) och börsintroduktioner (IPOs).

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Alator AB. Styrelseledamot (ordf) i Spacett AB. Suppleant i Aspet AB.

Innehav i HODL: 872 666

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Vahid Toosi – VD & Styrelseledamot

Utbildning: Studier vid Handelshögskolan i Stockholm, BSc 

Vahid har de senaste åren verkat internationellt som rådgivare och investerare inom blockkedje-teknologi med fokus på infrastruktur, validering av blockkedjor och NFT:er.

Övriga uppdrag

Styrelseuppdrag i PlayPark AB, LeiPass AB, Executive coach på SSE Business Lab på Handelshögskolan i Stockholm. Presidential Advisor Free Republic of Liberland. 

Innehav i HODL: 1 073 667 aktier

Sebastian Hjort – CFO

Utbildning:  Fil. kand i företagsekonomi från Stockholms Universitet

Sebastian Hjorth är konsult inom ekonomi och ekonomistyrning. Sedan 2019 driver han Ace of Spades som en redovisnings- och konsultbyrå genom vilken han fungerar som inhyrd CFO i ett flertal bolag. Sebastian har sedan 2005 haft ett flertal anställningar med liknande inriktning.

Övriga uppdrag

Ägare och styrelseledamot i Ace of Spades Finance AB, genom vilket Sebastian bl a har uppdrag som interim CFO i QP Games.

Innehav i HODL: 0


ADVISORY NETWORK

Ivan Liljeqvist

En av värdens mest inflytesrika youtuber och grundare till web3 unicorn startupen Moralis 

Innehav i HODL: 50 000 aktier

Stefan Rust

Ex. CEO bitcoin.com, grundare Sonic Capital, Trusted Node & Hydro Labs Inc

Innehav i HODL: 98 800 aktier