Finansiella Mål

HODL har inte antagit några finansiella mål utan har endast som målsättning att inom 24 månader genomföra ett förvärv och att det förvärvade bolaget genom HODL blir noterat på Spotlight Stock Market. Därefter avser HODL att presentera finansiella mål utifrån den verksamhet som förvärvats och förutsättningarna för denna.