Notering

Erbjudandet i korthet

Anmälan om teckning:  27 december 2021 till 13 Januari 2022

Emissionsbelopp : 29,5 MSEK

Teckningsåtagande : 24 MSEK, varav styrelse och VD investerar 8 MSEK. 

Teckningskurs : 5 sek per aktie

Första dag för handel:  21 Januari 2022

Nordnet - Teckna aktier i HODL

Avanza - Teckna aktier i HODL

Prospekt (klicka på länk)