Om oss

HODL är ett svenskt förvärvsbolag, eller ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC), som är noterat på Spotlight Stock Market och vars syfte är att genomföra ett så attraktivt förvärv som möjligt åt Bolagets aktieägare inom en period av 24 månader efter första noteringsdagen av aktien. Det förvärvade bolaget blir därigenom ett noterat bolag.

HODL SPAC Europe AB (" HODL ") har namngetts utifrån bolagets inriktning och filosofi. Dels har bolaget en inriktning mot förvärv av bolag inom blockchainteknologin i Europa och dels tror teamet på fundamentalt långsiktigt investerande generellt och specifikt inom blockchainteknologi.

Fokus är mot ledande Europeiska onoterade bolag inom blockchain som har ett bolagsvärde uppgående upp till cirka 500 MSEK.

HODL utgör en attraktiv investering för aktieägarna då det finns ett dedikerat och erfaret team, som identifierar och genomför en investering i ett onoterat bolag, som tas till börsen med den värdestegring som kan följa av det. Vidare har aktieägaren möjlighet att rösta om föreslaget förvärv på bolagsstämma och om aktieägaren inte gillar föreslaget förvärv kan hen rösta nej och begära att få sina aktier inlösta.

HODL utgör en attraktiv köpare genom att en ägare av ett onoterat bolag erbjuds via HODL erbjuds en alternativ väg till en notering, som kan vara enklare, flexiblare och mer förutsägbar än en traditionell noteringsprocess eller en privat försäljning. Vidare finns en etablerad struktur i HODL som kan vara värdeskapande för en säljare att ta del av.