Organisation

HODL har som enda verksamhet att identifiera och genomföra ett förvärv. Bolaget har därför en effektiv organisation bestående av ledningspersoner samt styrelsen. Därutöver har bolaget ett advisory network, som består av två personer med lång erfarenhet från Blockchainbranschen.

Investeringsteam

Investeringsteamet utgörs av ledning (VD och CFO) och styrelsen.

Investeringsteamet utgörs av erfarna och kompetenta personer. Sammansättningen är väl avvägd för att kunna identifiera och utvärdera ett attraktivt målbolag. Teamet har mångårig erfarenhet av investeringsverksamhet, bolagsstyrning, finansiering och en bred kompetens inom olika branscher, inklusive blockchain.

Investeringsteamets erfarenheter och nätverk kommer att spela en viktig roll i investeringsprocessen, dels i identifieringen av ett potentiellt målbolag, och dels i beslutsprocessen kring vilket bolag som ska förvärvas och till vilka villkor.

Investeringsteamet har tydliga incitament att skapa värde för aktieägarna. De står tillsammans för cirka en tredjedel av totalt investerat kapital och har därutöver lock-up avtal avseende sina aktier, som inte släpper förrän stämman godkänt ett förvärv.

Som stöd i identifiering och utvärdering av målbolag har HODL ett mycket erfaret advisory network.

Ledning

Ledningen i HODL består av VD Vahid Toosi och CFO Sebastian Hjorth.

Styrelsen

Styrelsen består av Michaela Berglund (ordförande), Christoffer De Geer, Johan Kjell, Peter Sigfrid och Vahid Toosi.

Advisory Network

Advisory network består av Ivan Liljeqvist och Stefan Rust.

Se under Bolagsstyrning för mer information kring ledning, styrelse och advisory network.