Vad är en SPAC?

En SPACs (Special Purpose Acquisition Company) syfte är att ta in kapital, notera aktien vid en börs och genomföra förvärv av ett eller flera onoterade målbolag under en bestämd investeringsperiod, räknat från första noteringsdag för handel i förvärvsbolagets aktier. Investeringsperioden är normalt mellan 24-36 månader.

SPAC:s är en typ av förvärvsbolag som härstammar från USA och har där blivit en ansenlig del av det totala antalet börsnoteringar. I Europa har ett antal SPAC-bolag noterats på senare tid, men har ännu inte nått samma omfattning. HODL planeras att bli den första SPAC:en i Europa som söker förvärva ett blockchainrelaterat bolag.

Regelverket för en SPAC ställer vissa krav på som framför allt syftar till att ge investerare ett ökat skydd och större inflytande över sitt investerade kapital fram tills att ett förvärv fullbordats, än vad som normalt är brukligt för noterade bolag. Ett förvärv ska beslutas om på bolagsstämman, så att aktieägarna har möjlighet att rösta om det. Vidare kan den aktieägare som inte gillar föreslaget förvärv rösta nej vid bolagsstämman och begära inlösen av sina aktier.