Varför investera i HODL?

Det finns flera faktorer som möjliggör en attraktiv avkastning för investerare genom HODL: 

  • En unik investeringsmöjlighet i blockchainrelaterat bolag.

  • En möjlighet att investera i ett eller flera onoterade bolag och skapa aktieägarvärde från förvärvet samt skapa ett nytt börsnoterat bolag och driva en aktiv ägaragenda.   

  • Attraktiv köpare för onoterade företag, med hög sannolikhet för slutförandet av en transaktion och flexibel avtalsstruktur för att tillgodose säljarens specifika behov.

  • Tillgång till ett team med dokumenterad erfarenhet från blockchainindustrin, M&A, börsintroduktioner och värdeskapande ägande. 

  • En kapitalstruktur som är utformad för att främja gemensamma incitament och värdeskapande på medellång till lång sikt.