Varför sälja till HODL?

HODL utgör en attraktiv köpare eller partner för onoterade företag, som vill noteras, med avtalssäkerhet och flexibel avtalsstruktur samt ägarandel för att tillgodose säljarens specifika behov. 

HODL bör vara en attraktiv köpare för många företag som överväger en börsintroduktion eftersom SPAC-strukturen erbjuder stora möjligheter att strukturera förvärvet på ett sådant sätt att det passar de flesta transaktionsstrukturer.    

Dessutom kan det vara av värde för det förvärvade bolaget att få tillgång till HODL:s ledning och styrelse som har erfarenhet från branschen, entreprenörskap, kapitalallokering, M&A och inte minst kapital- marknader för att förbättra bolagets framtida tillväxtutsikter.

HODL kan erbjuda en säljare av ett företag en enklare, mer förutsägbar och mindre komplex process inför en börsintroduktion. Vilket innebär att målföretaget kan fokusera på sin kärnverksamhet snarare än en IPO-process, som kan upplevas som väldigt betungande för bolaget. 

Dessutom erbjuder karaktären hos en SPAC möjligheten att strukturera en affär på ett sätt som passar målbolaget:

  • För säljare som inte är långsiktiga ägare av ett företag, till exempel en fond, är en traditionell börsintroduktion, där vanligtvis endast en del av aktierna kan avyttras i samband med noteringen, inte ideal. En försäljning till HODL innebär en möjlighet att sälja hela innehavet direkt,

  • Om säljaren däremot vill fortsätta att äga aktier, använder HODL sin egen aktie som vederlag, vilket ger säljaren möjlighet att fortsätta vara en stor aktieägare i målbolaget i en börsnoterad miljö.